کشاورزی شهداد نیاز به حضور و مشارکت تمامی کشاورزان دارد!!!

شهداد امروز نوشت: کشاورزی شهداد نیاز به حضور و مشارکت تمامی کشاورزان دارد

نشست نمایندگان آب  کشاورزی شهداد با حضور رئیس جهاد کشاورزی، بخشدار و اعضای شورای شهر برگزار شد.

در این نشست مقرر شد لای روبی  کانال آب و مرتفع کردن دیواره های این کانال با خودیاری کشاورزان و همکاری شهرداری انجام شود.

در این نشست مقرر شد مالکین آب در هر مقسم مشخص و هر یک به میزان سهم آب تحت تملک خود در امور مربوط به سروسامان بخشیدن این کانال مشارکت نمایند.

از دیگر مسائل مطروحه در این نشست تأکید بر تشکیل شورای کشاورزان شهداد و استفاده ی کشاورزان از تجارب مفید همکاران خود در این بخش بود.

همچنین بیان و ارائه ی تسهیلات که تمامی ارگانها از قبیل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست ، شرکت تعاونی تولید و روستایی و یا وام های خود اشتغالی که کمیته ی امداد یا بسیج ارائه می دهد به عنوان مثال در سفر اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی و بازدیدی که از طرح ترسیب کربن داشتند اعلام نمودند برای جلوگیری از شیوع آفات و نشست گرد و غبار بر خرما تسهیلات لازم جهت کیسه های محافظ خوشه های خرما به کشاورزان ارائه می شود

در پایان بر همکاری تمامی کشاورزان محترم تأکید شد.


/ 0 نظر / 91 بازدید