خبرگزاری شهداد امروز :

توزیع بچه ماهی توسط شیلات با همکاری جهاد کشاورزی شهداد  بین استخرداران منطقه

توزیع چسب حشره گیر بین مجموعه ی باغ داران و نخلداران به ویژه برای مبارزه با آفت زنجره

برای کسب اطلاع بیشتر به جهاد کشاورزی شهداد مراجعه نمایید

«روابط عمومی بخشداری شهداد»

/ 0 نظر / 87 بازدید