/ 5 نظر / 19 بازدید
عباس تقی زاده

سلام بسیار خوشحالم که وبلاگ تخصصی راه انداختید امید وارم موفق باشید و بتوانیم درکنارهم همه نوع آفت راریشه کن کنیم . درریشه کنی آفت ها یفرهنگی و اجتماعی و...هم روش بیولوژیک بهترجواب می دهد اگه سمپاش کنیم مظلوم نمایی می کنند. ماخودمان باید ضد فت باشیم واکسینه شویم درکنارهم با اتحاد وهمدلی .یا حق چاکریم

دکتر دماوندی

سلام .تبریک می گویم سعی کن در همین مسیر تخصصی خودت بمانی وسیاسی نشوی ویا مثل بعضی سایت ها عشقی نشوی...

شهدادی

سلام سعید اقا موفق باشیداکر شما بفکر شهداد نباشید دیگر چه کسی میخواهد باشد امیدواریم که کشاورزان شهدادی ازمطالب شما استفاده لازم راببرندوکشاورزی شهدادرا به گذشته بزگردانند ارزوی موققیت روز افزون شما رااز خداوند خواهانیم

شهدادی

سلام سعید جان دکتر دماوندی گل گفته وشما هم گل هستید موفق باشید امیدواریم همشهریها از علم وتجارب وتخصص شما استفاده ببرند باز هم میگویم دم هر چه جوان شهدادی گرم بخصوص اقای تق زاده که جوانان با استعداد شهدادی را معرفی میکند و هر روز از دل شهداد گلی مغرفی میکند به امید گلی دیگر از باغهای شهداد

فاطمه

سلام خوشحال شدم نوشته خوبی داشتیدموفق باشید قران به مایاد میدهدکه راستگو و درست کار باشیم ازکارهای بد دوری کنیم وبادیگران مهربان باشیم واین در وجودشما است