مهار شپشک استرالیایی در باغ های شهر شهداد

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان جهرم خبر داد:

شپشک استرالیایی یکی از آفات باغ‌های مرکبات بوده و درختان مرکباتی که زیر درختان نخل کاشت شده‌اند را مورد حمله قرار میدهد و با تغذیه از شیره گیاه و تولید عسلک بر روی درختان از فتوسنتز گیاه جلوگیری کرده و باعث کاهش تولید محصول می شود. وی با بیان اینکه برای نابودی آفت شپشک استرالیایی از دشمن طبیعی آن که نوعی کفش‌دوزک استرالیایی است استفاده می‌شود،‌ افزود: مصرف سموم شیمیایی موجب نابودی حشرات مفید در باغ می‌شود، از این رو بهترین راه مبارزه استفاده از کفشدوزک است. معاون فنی اداره جهاد کشاورزی جهرم ضمن توصیه به باغداران مبنی بر جلوگیری از مصرف سموم شیمیایی برای مبارزه با آفت شپشک استرالیایی بیان داشت: تنها راه مبارزه با این آفت مبارزه طبیعی بوده چراکه این آفت در مقابل سموم شیمیایی مقاوم است. وی ابراز داشت: مبارزه بیولوژیک بر علیه آفت شپشک استرالیایی با رهاسازی 5 تا 10 کفشدوزک ودالیا در هکتار توسط کلینیک گیاه‌پزشکی در باغات مرکبات شهرستان جهرم صورت پذیرفته است که این کفشدوزک‌ها با تغذیه از شپشک استرالیایی باعث از بین رفتن و کاهش جمعیت این آفت شده و آن را کنترل می‌کنند. ثابت سطح مبارزه بر علیه شپشک آردآلود و مگس سفید مرکبات در شهرستان جهرم را یک‌هزار و 350 هکتار عنوان کرد و گفت: شپشک استرالیایی در سال 1320 همراه چهار نهال که یکی از درباریان برای ویلای شمال خود آورده بود، وارد ایران شد و اکنون باغ‌های مرکبات گیلان، مازندران، خوزستان، فارس و منطقه شهداد کرمان را آلوده کرده استَ .

در میان روش های کنترل این آفت سرزده در شهداد که علت آنرا میتوان بی توجهی کشاورزان در مورد خرید نهالهای بدون شناسنامه از فروشندگان غیر معتبر در سطح شهر دانست که ضرورت این امر را برای این هفته ها که باز دوباره درسطح شهر مشاهده میشوند و دوباره مبادرت به فروش نهال میکنند صدچندان میکند، لذا از همه علاقه مندان به کشاورزی  خواهش میشود در صورت مشاهده این قبیل فروشندگان در سطح شهر ابتدا از ایشان مجوز فروش نهال از گیاه پزشکی و تاییدیه از سازمان جهاد کشارزی را تقاضا کنند. تا باشد از ورود آفات خطرناک جدید تر به منطقه جلوگیری کنیم.

جزء روشهایی که تا بحال استفاده شده شامل موارد زیر هست:

هرس کردن قسمتهای داخلی تاج و حذف شاخه های متقاطع، روغن پاشی زمستانه با دوز 5/1در صد، رهاسازی کفشدوزک استرالیایی Rodalia cardinalis Mulsant در کانونهای آلوده هر تیمار، سمپاشی تابستانه با دورسبان به نسبت 2 در هزار با روغن ولک 5 در هزار همزمان با اوج حضور پوره های سن یک نسل اول و تلفیقی از روشهای مذکور.

در نهایت نتیجه به این صورت بدست آمده که استفاده از روش کنترل طبیعی بهترین روش برای مبارزه با این آفت خطرناک معرفی و توصیه گردیده.


/ 1 نظر / 235 بازدید
شهدادی

سلام مهندس چنانچه مقدور میباشد به جهادکشاورزی اطلاع دهید که هر روز در گوچه وخیابان بدون هماهنگی با اداره کشاورزی نهالهای درختان گوناگون در شهداد بدون کارشناسی دارد خرید وفروش میشود وهیچکس هم از افات انها اطلاع ندارد واین یک کار خیر است چنانچه درختی افت دارد از فروش ان جلوگیری بعمل اورند . متشکرم .