بزرگترین کانون فرسایش بادی در منطقه ریگان و بعد از آن در شهداد!

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: هم اکنون 14 کانون فعال تولید ریزگرد در استان وجود دارد که متاسفانه تعداد آنها رو به افزایش است.


به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران مهدی رجبی زاده با تأکید بر اینکه چرای بی رویه دامها در مراتع ضعیف و فقیر این استان ، به از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش بیابانها در جنوب ، شرق و شمال دامن زده ، افزود: بزرگترین کانون فرسایش بادی در منطقه ریگان و بعد از آن در شهداد است.

وی تصریح کرد: در ریگان که محدوده فرسایش بادی به 210 هزار هکتار رسیده ، طرحهای نهال کاری و مالچ پاشی برای کنترل فرسایش بادی انجام شده است.

رجبی زاده یکی از طرحهای مهم بیابانزدایی در ریگان را طرح جف عنوان کرد و یادآور شد: این طرح با همکاری سازمان خوابار و کشاورزی ملل متحد فائو در حال انجام است.

وی افزود: در شهداد هم دو طرح بین المللی برای مقابله با پدیده بیابان زایی با مشارکت مردم در حال انجامست که یکی از آنها طرح ترسیب کربن است.
/ 0 نظر / 122 بازدید