معرفی ارقام خرما در شهداد و بهترین ها جهت احداث باغات

رقم پورکو: PORKO

محدوده کاشت: شهداد         متوسط عملکرد:60-50 کیلوگرم            رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: قهوه ای   زود رسی یا دیر رسی: زود رس   متوسط وزن 9 دانه میوه:7/6 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته:0/92 گرم              متوسط طول دانه میوه: 32/15 میلی متر 

متوسط عرضی 9 دانه میوه: 21/65 میلی متر                      درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: متوسط                             مقام محصول: درجه یک تیره گی درجه 2 و3

      نحوه مصرف:  رطب - خرما (از ارقام مناسب جهت تکثیر و پرورش درشهداد)  

 

 رقم عبدالهی Abdolahi

محدوده کاشت: اندوهجرد - شهداد            

 متوسط عملکرد: 60-50 کیلوگرم  

رنگ خارک: زرد    

رنگ میوه: قهوه ای کمرنگ

زود رسی یا دیر رسی: متوسط رس

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: خوب

مقام محصول: درجه 1

نحوه مصرف: رطب - خرما

 

رقم زرده Zarddeh

محدوده کاشت: شهداد

متوسط عملکرد: 70- 60 کیلوگرم

رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: زرد

زود رسی یا دیر رسی: زود رس

درجه شیرینی:شیرینی کم

کیفیت محصول: نامرغوب

مقام محصول: درجه 3

نحوه مصرف: خرما

 

رقم قصب Ghasb

محدوده کاشت: شهداد - تکاب

متوسط عملکرد: 70-60 کیلوگرم

رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: قهوه ای کمرنگ

زود رسی یا دیر رسی: متوسط رس

متوسط وزن میوه: 9/41 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته: 1/32 گرم

متوسط طول 9 دانه میوه: 47/5 میلی متر

متوسط عرضی 9 دانه میوه: 21/5 میلی متر

درجه شیرینی: شیرینی کم

کیفیت میوه: خوب 

مقام محصول: درجه 2

نحوه مصرف : خرمای خشک

 

رقم مه مینایی Mahminaei

محدوده کاشت: شهداد - اندوهجرد

متوسط عملکرد: 60 -50 کیلوگرم

رنگ خارک: قرمز

رنگ میوه: سیاه

زودرسی یا دیررسی: متوسط رس

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: متوسط

مقام محصول: درجه 2

نحوه مصرف : رطب

 

رقم هفتادگزی Haftad Gazi

محدوده کاشت: شهداد

متوسط عملکرد:60 - 50 کیلوگرم

رنگ خارک: قرمز

رنگ میوه: سیاه

زود رسی یا دیررسی: متوسط رس

متوسط وزن 9 دانه میوه: 13/06 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته:1/25 میلی متر

متوسط طول دانه میوه: 49/4 میلی متر

متوسط عرض 9 دانه میوه:22/1 میلی متر

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: خوب

مقام محصول: درجه 1

نحوه مصرف: رطب - خرما  (از ارقام مناسب جهت تکثیر و پرورش درشهداد)

( ..............................................................)

رقم مضافتی Mazafati

محدوده کاشت: جیرفت، کهنوج، بم، شهداد، اندوهجرد

متوسط عملکرد: 100 - 80 کیلوگرم

رنگ خارک: قرمز تیره

رنگ میوه: مشکی

زود رسی یا دیررسی: متوسط رس

متوسط وزن 9 دانه میوه: 15/22 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته: 0/8 گرم

متوسط طول 9 دانه میوه: 42/17 میلی متر 

متوسط عرض 9 دانه میوه: 26/47 میلی متر

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: خوب 

مقام محصول در مناطقی همچون بم و کهنوج: نخست

 نحوه مصرف: رطب - خرما

 

رقم هلیله ای(بزمانی) Halilehei 

محدوده کاشت: جیرفت، کهنوج، بم، شهداد

متوسط عملکرد: 100 - 80 کیلوگرم

رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: زرد

زودرسی یا دیررسی: دیر رس

متوسط وزن 9 دانه میوه:14/2 گرم

متوسط وزن دانه هسته: 0/6 گرم

متوسط طول دانه میوه: 39/52 میلی متر 

متوسط عرض 9 دانه میوه: 31/38 می لی متر 

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: خوب

مقام محصول: مرغوب

نحوه مصرف: تازه خوری

 

رقم کروت Karoot

محدوده کاشت: بم، شهداد

متوسط عملکرد: 70 - 60 کیلوگرم

رنگ خارک: زرد

رنگ میوه: قهوهای روشن

زود رسی یا دیررسی: متوسط رس

متوسط وزن 9 دانه میوه: 18/9 گرم

متوسط وزن 9 دانه هسته: 1/3 گرم

متوسط طول 9 دانه میوه: 41/7 می لی متر 

متوسط عرض 9 دانه میوه: 26/8 میلی متر

درجه شیرینی: شیرین

کیفیت میوه: خوب

مقام محصول: درجه 2

نحوه مصرف : رطب - خرما

رقم پیارم

رقم پیارم از نوع تجاری و درجه یک بوده که به دلیل کیفیت مناسب و بازارپسندی یک رقم خاص صادراتی محسوب می‌شود. این محصول تاکنون به خوبی توانسته توجه بازارهای جهانی را به خود جلب نماید. پوست نازک این خرما به رنگ قهوه‌ای تیره و با توجه به اینکه گوشت و پوست آن کاملاً به یکدیگر چسبیده‌اند، ظاهری زیبا و مطلوب دارد و فرایند شستشوی آن نیز به صورت کامل صورت می‌گیرد.

از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و به دلیل تحمل زیاد نخل آن در برابر شوری، در سطح وسیعی از باغات میتوان کشت کرد. (از ارقام مناسب جهت تکثیر و پرورش درشهداد) 

خرماهای موسائی و دغل قند هم جزء خرماهای بومی شهداد بحساب می آیند که فعلا اطلاعات کاملی از آن ها در اختیار ندارم.

 

          خارک: کنک (خرمای نارس)                 رطب: خرمای رسیده

/ 2 نظر / 91 بازدید
شهدادی

سلام همش گنج در شهداد خوابیده این دیگر باید جوانان شهر پیدار شوند .

جوان

سلام باور کنید که زمانیکه عکس این خرما را دیدم دهنم اب افتاد .وبه خود بالیدم که شهداد هم چنین خرمایی دارد .