راهکار ثبت حشره جدید از راسته Mantodea !!!

سطح شکمی حشره

 پاهای شکاری جلویی

اجزاء پاهای عقبی

منافذ سیستم تنفسی حشره (استیگمات ها) بین پاها بر روی سینه

سر و شاحک

سطح پشتی شکم در حشره مورد نظر

سطح زیرین قسمت شکم در حشره

/ 0 نظر / 50 بازدید