برای حفظ سرو 1000 ساله سیرچ در بخش شهداد چه اقداماتی صورت پذیرفته؟؟؟!!!

سرو سیرچ در بخش شهداد با قدمت 1000 سال، نمادی از زندگی، زیبایی و سرافرازی

سرو سیرچ در موقعیت جغرافیایی N301150 E573412 در استان کرمان، بخش شهداد واقع است.

چنگ ریشه ها را چنان در دل زمین فرو کرده که گویى دل کندن از این خاک براى او امرى باور نکردنى است. دلش را به مردمان خونگرم کهن ترین روستاى این سرزمین پرمهر سپرده و خیال دل کندن ندارد.

در زمستان چنان محکم و استوار با سختى ها و سردى ها دست و پنجه نرم مى کند که چشم هر بیننده اى را به تماشا وا مى دارد و در تابستان با زیبایى وصف ناشدنى خود نشاط را به همگان هدیه مى کند.

سرو کهنسال سیرچ هزار سال است که در مسیر پر التهاب رودخانه اى روستایى با همین نام محکم و استوار ایستاده تا به همگان درس صلابت و ایستادگى را بیاموزد.

مالکیت زمین هاى اطراف این اثر با ارزش هنوز مشخص نشده و لازم است نسبت به خریدارى آنها اقدامات لازم از سوى مسئولان به عمل آید و محوطه ای در حد قابل توجه برای جلوگیری از خسارت به این موجود زنده در نظر گرفته شود. 

اى سرو سرافراز، همواره استوار و سرسبز بمان تا همگان بدانند نتیجه پایدارى، سرافرازى است.

منابع تصاویر: 

http://www.irandeserts.com/  

 http://pouyamount.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 74 بازدید