کشت کامکوات (پرتقال مربایی ؛ پرتقال زینتی) در شهداد!!!

تصویر فوق: گل 

 تصویر فوق: میوه کامکوات نارس

تصویر فوق: میوه رسیده

تصویر فوق: پوست جدا شده از میوه 

تصویر فوق: میوه این گیاه کوچک است.

منابع تصاویر:

http://keshavarzi91.blogfa.com/ 

http://parscenter.com/Product/112461

/ 0 نظر / 187 بازدید