درخواست نماینده کرمان از وزیرجهادکشاورزی

درخواست نماینده کرمان از وزیرجهادکشاورزی:
نخلستان های شهداد را نجات دهید
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس خواستار توضیح وزیر جهاد کشاورزی در مورد علت عدم اجرای مواد 6 و 7 قانون آیین‌نامه سازمان حفظ نباتات در خصوص آفت زنجره خرما درشهرستان کرمان شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمان وبنا به اعلام روابط عمومی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با چند تن از کشاورزان شهداد، با اشاره به اینکه آفت زنجره خرما با جمعیت طغیانی درنخلستان های استان کرمان علی الخصوص بخش شهداد در سال های اخیر باعث خسارات زیادی شده است، گفت: این خسارت باعث کاهش کمی و کیفی محصول خرما گردیده که به تبع آن اقتصاد و معیشت کشاورزان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید در مورد علت عدم افت زنجره خرمای در کرمان بویژه شهداد توضیح دهد، افزود: وزیر باید در خصوص علت عدم اجرای مواد 6 و 7 قانون آیین‌نامه سازمان حفظ نباتات در خصوص آفت زنجره خرما درشهرستان کرمان علی الخصوص بخش شهداد توضیح دهد.

پورابراهیمی تصریح کرد: مردم این مناطق محروم به صورت کشاورزی تک محصولی زندگی خود را به سختی اداره می کنند، گفت: اقدامات انجام شده کافی نیست و باید به سرعت در این خصوص کار کارشناسی انجام شود.

/ 0 نظر / 97 بازدید