معرفی سایت های کشاورزی

 

www.iranpoultry.com

اخبار واطلاعات مرغداری

 

1

www.ipiran.com/c/etoall

اتحادیه مرغ تخمگذار

2

www.ipiran.com/c/egoall

اتحادیه مرغ گوشتی

3

www.infopoultry.net

اخبار اطلاعات تلاونگ

4

www.ipiran.com

اخبار اطلاعات طیور

5

www.naturalyazd.com

اداره کل منابع طبیعی یزد

6

www.agriculture.com/worldwide/

اطلاعات کشاورزی رویترز

7

www.sdocp.infopoultry.net

انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه

8

www.farmphoto.com 

آرشیو تصویری دام ، مرتع و کشتزار در محیط وب 

9

www.py.agri-jahad.ir

بانک اطلاعات جامع وزارت جهادکشاورزی

10

www.abrii

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

11

www.ipiran.com/c/tjtall

تاسیسات و تجهیزات طیور

12

www.agros.usda.gov

تحقیقات کشاورزی آمریکا در محیط وب

13

www.ipiran.com/c/toall

تعاونی های مرغ تخمگذار

14

www.ipiran.com/c/tgoall

تعاونی های مرغ گوشتی

15

www.ipiran.com/c/drmall

درمانگاههای طیور

16

www.agri-jahad.org/flower

دفتر امور گل و گیاهای زینتی دارویی و قارچهای خوراکی

17

www.pr.agri-jahad

روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی

18

www.ayee.or.ir

سازمان تحقیقات و آموزش جهادکشاورزی

19

www.iranfaro.com

سازمان جنگلها و مراتع

20

www.esfahan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

21

www.sjk-boushehr

سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر

22

www.4vb.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

23

www.hormozgan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

24

www.hamadan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی استان همدان

25

www.tehran.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی تهران

26

www.jiroft.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی جیرفت

27

www.khorasan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی خراسان

28

www.zanjan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی زنجان

29

www.kordestan.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی کردستان

30

www.kermanshah.agri-jahad

سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه

31

www.agri-fars.persianblog.com

سازمان کشاورزی استان فارس

32

www.shotormorghir.persianblog.com

شتر مرغ

33

www.mpfc.infopoultry.net

شرکت تعاونی مرغداران مرکز

34

www.irandairy.com

شرکت سهامی صنایع شیر ایران

35

www.eram.infopoultry.net

شرکت مرغ اجداد ارم

36

www.ipiran.com/c/droall.htm

شرکتهای دارویی طیور

37

www.shilat.com

شیلات ایران

38

www.fao.org

فائو

39

www.nal.usda.Gov/ag98 

کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا

40

www.ipiran.com/c/ktgall.htm

کشتارگاههای طیور

41

www.iranagri.com/book

کتاب راهنمای کشاورزی

42

www.iranflora.com

گل و گیاه ایران

43

www.abrii.ac.ir/

مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

44

www.iranagri.com

ماهنامه دام و کشت و صنعت

45

www.sdocp.infopoultry.net

ماهنامه صنایع مرغ ایران

46

www.ipiran.com/c/mdgall.htm

مرغداران تخمگذار

47

www.ipiran.com/c/mdgall.htm

مرغداران گوشتی

48

www.iranagrofood.com

مرکز اطلاعات تجاری غذا و کشاورزی ایران

49

www.agmech.com/

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

50

www.agri-jahad.org/dam

معاونت امور دام

51

www.soil-water.gov.ir

معاونت آب و خاک

52

www.agri-peri.ir/

موسسه پزوهشهای برنامه ریزی واقتصادی کشاورزی

53

www.pr.agri-jahad.ir/hafteh/index.htm

هفته نامه جهاد کشاورزی

54

www.infopoultry.net

موسسه اطلاعات مرغداری

 

www.agri-jahad.org

وزارت جهادکشاورزی

55

 

/ 0 نظر / 24 بازدید