پیشرفت سرشماری کشاورزی در شهداد!!!

با توجه به اطلاعات کسب شده از گروه سرشماری حاضر در شهداد که در مهر و آبان سال جاری به مدت 44 روز سرشماری عمومی کشاورزی به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده و در شهداد هم  حال انجام است....

اما... بسیاری از همشهریان از این گروه خبری ندارند و به منازل و زمین های کشاورزی آن ها رسیدگی نشده!!!. براساس اطلاع از یکی از دوستان سرشمار ؛ شهداد به 441 بلوک در ابتدای طرح تقسیم بندی شده بود که با 3 مامور در شهر شهداد کار انجام پذیرفت و هر مامور 147 بلوک را باید بررسی نماید و کار در شهر شهدا به اتمام رسیده و فقط 20 اشتباه داشتیم که نیاز به بررسی مجدد در موارد اشتباه هست... اما... با توجه به شناخت و پیگیری های اینجانب از منطقه و کم کیف کار صورت گرفته به نظر میرسد کار آنچنانی در این زمینه صورت نپذیرفته و اطلاعات بسیار ناچیز می باشند و در بسیاری خانه ها و بعضی محلات سرشماران حضور نیافتند....

بر طبق اطلاعات بدست آمده : تا امروز مورخه 93/07/19 سرشماری کشاورزی در شهر شهداد به پایان رسیده و از امروز کار در 54 روستا ادامه می یابد و از مجموعه روستاهای تکاب فقط 6 محل بررسی شده و مابقی در روزهای آینده سرشماری خواهند شد...

در این مورد در روزهای آینده با ما همراه باشید....

/ 0 نظر / 14 بازدید