پرورش ماهی در شهداد برای بهبود شرایط اقتصادی !!!

کشاورزان شهدادی که به دلیل شرایط بد آب و هوایی در سالهای اخیر و خشکسالی پشت سر هم حتی از تولید خرما نیز باز مانده اند و با خشک شدن خوشه­ های نخلها  و هجوم آفات و کمبود آب به دلیل استفاده از آبیاری غرقابی با مشکل مواجه هستند در ابتکاری میتوان با ایجاد استخرهای در نظر گرفت ؛ برای طرح خرد مالکی که میزان آب زیادی در زمستان به هرز میرود  به پرورش ماهی در شهر شهداد و روستاهای تکابات و شهر اندوهجرد روی آورد و در کنار آن از کشت های جایگیزین و به صرفه بهره برد.

تقویت بنیه صید و صیادی یک شعار نیست بلکه یک استراتژی درازمدت و مهم برای منطقه خرد مالک ما!!! (در آینده نیز میتوان با توجه به طرح گردشگری کشاورزی که در پست های قبلی پیشنهاد شد نیز بهره برد).

با احداث حوضچه ها و یا دریافت تسهیلات لازم برای ایحاد استخرهایی که میتوان از طریق هماهنگی با دستگاه های ذیربط بدست آورد میتوان در کنار کار کشاورزی ؛ سعی در خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نمود و یه نوعی آب آبیاری را که در طول فصل سرد سال به هرز میرود مدیریت کرد و در سال های آینده که سال هایی بدون استفاده از آبیاری غرقابی خواهد بود و به نوعی از این نوع آبیاری جلوگیری میشود استفاده کرد.

همشهریان عزیز مطمئن باشید که همان طور که طرح های اصلاح باغات قبلا" اجرا میشد و الان اگر باغداری قصد انجام این کار را اشته باشد باید از جیب خود هزینه کند و در حال حاضر که تسهیلات لوله گذاری آبیاری تحت فشار می باشد به زودی به اتمام میرسد پس همه وهمه کشاورزان خوب همشهری خودشون به فکر سود و زیان کار خودشون باشند و دست روی دست نگذارند که کسی قرار نیست برای شما کاری انجام بده و خودتون بهترین فردی هستین که توانایی کمک به توسعه اقتصادی حوزه خودتون رو دارید/.

کشت هایی که کم رنگ است و یا روبه فراموشی رفته:

1- گلرنگ (گل خشت)    2- چایی ترش     3- کنجد     4-حناء   5- وسمه

6- سدر   7- زیره سبز(دهستان چهارفرسخ)  8-ختمی (دهستان سیرچ)  9-دانه روغنی کلزا

به امید اون روز که ما در شهداد مشکلی در بحث کشاورزی نداشته باشیم .

/ 0 نظر / 63 بازدید