کشاورزی و صنعت تولید در کنار هم برای توسعه اقتصادی در شهداد لازم است!!!

بحث زیادی در مورد نقش کشاورزی در فرآیند توسعه صنعتی صورت گرفته است. تجربه نشان داده که توسعه بخش کشاورزی نقش حیاتی در جریان توسعه اقتصادی دارد. 

شرکت نخل شیرین کرمان تولید کننده شیره خرما با نام تجاری شهدین از بهترین خرمای موجود دراستان کرمان و بخش شهداد کرمان کارخانه واقع دربخش شهداد کرمان می باشد ((90کیلومترتامرکز استان)) این شرکت همچنین تامین کننده خرما جهت متقاضیان نیز می باشد!!!! .  مطلب برگرفته از سایت http://www.parstradeshow.com/

بین تولید محصولات غذایی و محصولات کشاورزی ـ صنعتی، تناسب معینی وجود دارد. پس کشاورزی نه تنها مواد غذایی مورد نیاز منطقه را تامین می کند، بلکه می تواند مواد اولیه صنعتی لازم برای توسعه بخش صنعت، مانند کارخانه نخل شیرین را نیز فراهم آورد. و صد حیف که از فعالیت خبری نیست!!!!

وقتی مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی از احداث کارخانه تولید الکل اتیلیک از خرما برای اولین بار در استان هرمزگان خبر میدهد و ما هر ساله مقدار زیادی از خرما را به دام میدهیم آیا نباید از فعالین بخش خصوصی درخواست شود همت کنند و کارخانه ی راکد را فعال کنند؟؟؟!!!.

علاوه بر مصرف غذایی خرما در صنعت نیز مورد استفاده فراوان دارد. مصارف مختلف خرما در صنعت شیره خرما(شهد خرما، عسل خرما)، قند مایع، سرکه خرما، الکل، عصاره نوشابه، چیپس خرما، لواشک خرما و خوراک دام می باشد و از روغن هسته ی آن روغن کربن اکتیو، لورایل الکل، مواد موثر سطحی و از ضایعات آن ترکیب خوراک دام و طیور و از چوب خرما در کارخانجات نئوپان سازی و کاغذ سازی و برای محیط کشت گلخانه ای کوکوپیت استفاده میشود.

همتی باید . . . همتی باید . . . 

/ 0 نظر / 78 بازدید