کشت گلخانه ای ؛ مصرف آب 10برابر کمتر ، برداشت محصول 15 برابربیشتر

آماده سازی زمین گلخانه :

ابتدا موردی که به نظر رسید وجود علف هرز اطراف گلخانه بود که توصیه شد ابتدا با روش های معمول(سم پاشی+ کنترل مکانیکی+..) اقدام به کنترل آن ها شود تا در ادامه مشکلی برای کشت بوجود نیایید.

ریشه خیار گلخانه به صورت افشان و سطحی رشد میکند . این امر ضرورت توجه گلخانه داران برای آماده سازی خاک و بستر کشت در محدوده 40 سانتی متری از نظر ساختار و بافت و حاصلخیزی زمین گلخانه را نمایان می سازد . البته در منابع ذکر شده که ریشه ی خیار ؛ در صورت مناسب بودن بافت خاک تا 1 متری هم رشد می کند ، ولی بیشترین توسعه ریشه تا عمق 30 سانتی متری خاک صورت می گیرد . با توجه به ظریف بودن ریشه های خیار ، خاک هی سفت و رسی و خاک های با تخلخل کم برای پرورش توصیه نمی شوند . ریشه خیار در صورت سنگین بودن خاک رشد ضعیفی داشته و احتمال ابتلاء به بیماری های قارچی و پوسیدگی ریشه در آنها زیاد است .

بهترین اسیدیته یا PH مناسب برای خاک پرورش خیار گلخانه ای حدود 6.5-5.5 ( اسیدی ) می باشد . البته گیاه می تواند در خاک های قلیایی ( حدود PH =8 ) رشد کند . 

گلخانه داران پس از اتمام دوره کشت قبلی اقدام به خروج بقایای گیاهی از خاک میکنند . کود دامی کاملا پوسیده و خشک و مواد آلی به میزان 3 تا 6 کیلو گرم ( متوسط 5 کیلو گرم ) در هر متر مربع گلخانه به صورت متوسط و یا بر اساس نیاز خاک و توصیه خاکشناسی به طور دقیق به خاک اضافه می شود . کود حیوانی روی سطح زمین پخش شده ، و شخم اصلی انجام می شود . 

در مرحله بعد ذرات درشت و کلوخه های زمین اوسط بیل ، تراکتور و یا دیسک خرد و زمین تا حدودی تسطیح می شود. در نظر داشته باشید برای این جور زمین هایی همچون مورد مربوط به آقای پورهاشمی توصیه میشود در صورت امکان از کود مرغی برای قبل کشت استفاده شود ...

مطالب پست مورد نظر همزمان با کشت و داشت وبرداشت محصول و اقدامات ارئه و اجرا شده در گلخانه برای شما همراهان (با اجازه از ایشون) به اشتراک گذاشته خواهد شد... 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

در کنار آماده سازی زمین گلخانه از سال قبل بوته طالبی مونده بود که نزدیک به 3 ماه آب بهش نرسیده بود و الان هم ثمر داشت که جالب بود!!!.

/ 0 نظر / 105 بازدید