بحث خرد مالکی در شهداد مستلزم کنکاش و بررسی بسیار!!!

این مقوله مستلزم کنکاش و بررسی های همه جانبه در حوزه علوم اجتماعی و کشاورزی می باشد.


حال به مزایا و معایب خرده مالکی می پردازیم:

مزایا:

رسیدن سهم به افراد بیشتر . یا به عبارتی مالک شدن تعداد افراد بیشتر. که هر فرد می تواند به این وسیله پشتوانه ای برای آینده خود و خانواده خود داشته باشد.

معایب:

1- تبدیل شدن زمینهای بزرگ به زمینهای کوچک و پائین آمدن بهره وری

2- تنوع در کشت محصولات زراعی و به دلیل خرد شدن زمینهای بزرگتر و در امتداد آن افزایش جاده های بین زمین ها ؛ افزایش بیماری ها و آفتهای گیاهی

3- هرز رفتن آب های ارزشمند بین جوی های متعدد و زمینهای تقسیم شده

4- هدر رفتن نیروی انسانی به خاطر کار در زمینهای کوچک و کم بازده

5- قابل استفاده نبودن وسایل مکانیزه در بین مزارع و باغات کوچک

6- رها شدن بعضی از زمینها توسط کسانی که برای آنان توجیه اقتصادی ندارد

7- تبدیل شدن زمینهای مستعد کشاورزی به مناطق مسکونی و کشانده شدن آبها به طرف زمینهای غیر حاصلخیز

8- بدون بازده بودن زمینهای کوچک و به خصوص باغات که به جراُت می توان گفت اکنون در شهر ما باغی با توجیه اقتصادی وجود ندارد و دیگر درآمدزا نیست.

علل بوجود آمدن خرده مالکی

1-میراث: ارثیه رسیدن املاک توسط گذشتگان به فرزندان خود باعث تقسیم اراضی به شکل وسیعی گردیده است

2-مهریه: قرار دادن املاک و آبهای کشاورزی در مهریه و قباله عروسان توسط خانواده دامادها

3- وقف: بعضی از افراد با وقف به امور خیریه سهی از زمین خود باعث تجزیه زمینها می شوند که به خاطر مسائل شرعی هیچ گاه دیگه نمیشود راهی برای درست کردن مسئله پیدا کرد.

4-تغییر کاربری: از مزروعی به مسکونی نیز از عوامل شکل گیری خرد شدن زمینهای بزرگ است.

راههای جلوگیری از خرده مالکی:

آیا واقعا می شود جلوی خرد شدن زمینهای کشاورزی را گرفت و یا آنها را باز یکپارچه تر کرد؟

مسلماﱟ راهکارهای مختلفی وجود دارد که این کار را امکانپذیر می سازد. اگر چه این امر به همت مسئولین امر نیاز دارد و در صورت تدوین قوانین مدون و اصولی می توان به خوبی از عهده این کار بر آمد.

از راه کارهای عملی آن

1- تشکیل تعاونی های مستقل محلی و خانوادگی.

2- حصار کشی قطعات زمینهای بزرگ و مستعد و جلوگیری از دخالت عوامل تجزیه زا که به آن اشاره شد

3- تعویض زمین بین نزدیکان: زمینهای کوچک را به زمینهای بزرگتر تبدیل کرد و ارزش آن را به آیندگان گوشزد نمود و جلوی تخریب هر چه بیشتر آنرا گرفت.

همشهریان این مسئله بسیار مهم است لطفا" بنده رو در بیان حل این مشکل همراهی فرمایید!!!.

/ 0 نظر / 40 بازدید