کنه نقره ای مرکبا ت Phyllocoptruta oleivora Ashmead

این آفت در باغات مرکبات شمال ایران(با نام مخملک) شایع است. معمولاً پوست میوه های آفت زده ضخیم است. میوه ها کوچکتر و ترش است. برگها و میوه های درختان لیمو در اثر حمله کنه، خاکستری مایل به نقره ای میشود و اطلاق نام کنه نقره ای بدین لحاظ است.
به علائم خسارت توسط کنه نقره ای مرکبات توجه بفرمائید:

964xz8xmsoj8jjei3.jpg
129r476udpt6h1luq8qi.jpg
2lu8hmi1aeybnvtgc2tp.jpg
 

کنه زنگار زمستان را به صورت کنه کامل می گذراند.

کنترل شیمیایی :

1. نئورون EC25% و 1.5 در هزار

2. پیریداین WP25% و 0.4- 0.5 در هزار

3. آبامکتین EC1.8% و 0.2 در هزار

4. نیسورون Ec10% و 2.5 درهزار

5. زینب WP80%و 2در هزار

6. مانکوزب WP80% و 2در هزار

7. تترادیفون(تدیون) EC7.52% و2در هزار

کلوفنترین(آپولو) SC50% و 5/.- 25/. در هزار

بروموپروپیلات EC25% و 1 در هزار

سیترازون EC20% و 1در هزار

هگزی تیازوکس EC10% و 75/.- 5/. در هزار(نیسورون

فن پیروکسی میت SC5% و 5/. در هزار(ارتوس)

/ 1 نظر / 12 بازدید
اشنا

با سلام خسته نباشید ازاینکه در جهت شناسایی افات کشاورزی شهداد وقت میگذارید خدا بشما اجر دهد