مهر و آبان ، اجرای سرشماری عمومی کشاورزی

فرماندار کرمان : در ماههای مهر و آبان امسال ، سرشماری عمومی کشاورزی در سرار کشور انجام خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمدعلی توحیدی در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی کشاورزی با اشاره به اهمیت آمار صحیح در برنامه ریزی ها گفت : پایه برنامه ریزی دقیق و مناسب آمار صحیح است .

وی خاطرنشان کرد : به طور مثال اگر ندانیم چند هزار دانش آموز و با چه سنی داریم نمی توانیم برنامه ریزی درستی برای آموزش آنها داشته باشیم .

فرماندار کرمان افزود : به دلیل تغییرات سریع جمعیتی و ماهیت ساخت و ساز ها در کشور ، دوره سرشماری نفوس و مسکن از 10 سال به 5 سال کاهش داده شده لکن سرشماری عمومی کشاورزی همچنان به صورت 10 ساله اجرا می شود .

وی تصریح کرد : در حال حاضر به طور متوسط هر سال یک کار آماری در کشور انجام می شود ، آمارگیری کارگاههای صنعتی ، تعاونی ها ، کشاورزی ، نفوس و مسکن و ... از این جمله اند .

توحیدی اضافه کرد : در مهر و آبان سال جاری به مدت 44 روز سرشماری عمومی کشاورزی به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

وی ابراز داشت : همه موسسات و دستگاههای دولتی موظفند در اجرای سرشماری های عمومی همکاری نمایند .

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد : بخش مهم اقتصاد ما را کشاورزی تشکیل می دهد و برای برنامه ریزی صحیح در این زمینه که با غذا و قوت روزانه مردم ارتباط دارد باید آمار درستی در اختیار داشت .

وی ادامه داد : ما نیاز داریم بدانیم چقدر اراضی کشاورزی داریم چه میزان آن باغات و چه میزان زراعت است چه مقدار کشت دیم و چه مقدار کشت آبی صورت می گیرد یا اینکه از هر محصول چند هکتار زیر کشت است و از هر هکتار چه میزان برداشت می شود ، تعداد چاههای کشاورزی چقدر است و میزان آب آنها چگونه است و ...

وی ادامه داد : امسال شهرستان کرمان با 30 مأمور ، سرشماری عمومی کشاورزی را انجام خواهد داد .

/ 0 نظر / 15 بازدید