فرمان اجرای سرشماری عمومی کشاورزی 1393 توسط ریاست جمهوری

در اجرای ماده 4 قانون مرکز آمار ایران و با استناد به قانون بودجه سال 1393 مرکز آمار ایران موظف است سرشماری عمومی کشاورزی را در مهر و آبان93 به مرحله اجرا درآورد.

منبع خبر: سازمان حفظ نباتات 

/ 0 نظر / 12 بازدید