شته های یونجه


582fipuuntrltqdjxq.jpg

tl02hmglwbjh4g1kwvg.jpg
 

 

شته های یونجه شامل شته خالدار Therioaphis maculata و Acyrhosiphon pisum و Aphis fabae میشود. در بیشتر مناطق کشت یونجه دیده میشوند.

تعدادی از شته ها که پلی فاز بوده و از گیاهان مختلف تغذیه می کنند با تغذیه از یونجه به آن خسارت می زنند.

در اثر فعالیت آفت مذکور ضمن ضعیف شدن گیاه ، شیره ای از برگها ترشح می گردد و باعث روغنی شدن برگها و ساقه های یونجه میشود. بطوریکه در زمان فعالیت این آفت در حین تردد در مزرعه کفش و لباس حالت روغنی شدید بخود می گیرد. با توجه به اینکه این شته همانند اکثر شته ها از طریق دختر زایی تولید مثل می کند در سال تا 20 نسل برای آن ذکر شده است.

بدلیل تجمع مواد قندی در روی برگها قارچهای ساپروفیت به مزرعه حمله کرده و برگهای زیرین را سیاه رنگ ساخته و از کیفیت محصول می کاهد.

راههای کنترل آفت:

بیشترین فعالیت این آفت در اواخر تابستان می باشد. این زمانی است که یونجه در اواخر چین سه و اوایل چین چهار  می باشد. بهمین جهت در صورتیکه فعالیت آفت مصادف با اواخر چین باشد. با جلو انداختن برداشت بمدت چند روز از خسارت آن می توان کاست در ابتدای چین چهار و زمانیکه ارتفاع ساقه های یونجه به 10-5 سانتی متر رسید .

کنترل شیمیایی:
1. مالاتیون
EC57%
2. پریمیکارپ
WP50%

 
/ 1 نظر / 60 بازدید
مهسا

با سلام چرا عکس نذاشتین