آمارگیری کشاورزی از پنجم مهرماه آغاز می شود!

یکی از شاخص های مهم برای رشد و رونق اقتصادی و برنامه ریزی چشم انداز توسعه کشور دردولت تدبیر و امید استفاده از آمار دقیق و علمی از حوزه های مختلف بویژه بخش کشاورزی می باشد.

مهندس عباس سعیدی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان با اعلام شروع طرح آمارگیری کشاورزی از پنجم مهرماه گفت : توسعه یافتگی درهرکشوری نیازمند برنامه ریزی صحیح است و برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار و خودکفایی کشاورزی نیاز به برنامه ریزی می باشد  وی افزود: برنامه ریزی صحیح و دقیق نیازمند داده های دقیق علمی و آماری است و نقش آمار در طرح ها و برنامه ها مهم و ضروری است سعیدی یکی از شاخص های مهم برای رشد و رونق اقتصادی و برنامه ریزی چشم انداز توسعه کشور دردولت تدبیر و امید را استفاده از آمار دقیق و علمی از حوزه های مختلف بویژه کشاورزی دانست و افزود: کشاورزی در اسلام از جایگاهی والا برخوردار است و در ایران و در کرمان ، وسیع ترین استان باغی کشور درآمد بخش زیادی از جمعیت ، حاصل  بخش کشاورزی است .

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان افزود: یکی از مهمترین سرشماری های عمومی که از طریق وسایل و ابزارهای دقیق و به روز در سال جاری صورت می گیرد، سرشماری عمومی کشاورزی سالجاری است و از همه کشاورزان عزیز و  مدیران ستادی استان درخواست داریم که همکاری لازم با آمارگیران را به عمل آورند تا روند اجرایی این طرح با مشکل مواجه نشود.

سعیدی  اراضی و زمین های زیرکشت کشاورزان، نوع محصول تولیدی آنها، طیور و دام های سبک و سنگین و دیگر حوزه های کشاورزی را از منابع مورد سئوال آمارگیران اعلام و افزود :  در این سرشماری ماموران آموزش دیده با مراجعه به خانوارها در روستاها اطلاعاتی چون میزان زمین های کشاورزی، باغها ، ماشین آلات کشاورزی ، خانه باغها ، گلخانه ها و...  را جمع آوری می کنند ضمن اینکه  فعالیت های کوچک و بزرگ بخش کشاورزی که حتی در خانه ها انجام می شود نیز ثبت می شود

منبع: سایت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

/ 0 نظر / 25 بازدید