درختچه مورد (مورت یا موتر)!!!

درختچه ای که در محرم بیشتر در شهداد نمود پیدا میکند و استفاده میشود ، اما میتوان با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و امکان تکثیر اقدام به تکثیر بیشتر استفاده از آن برای فعالیت های اقتصادی نمود.

نام علمی :  Myrtus communis
خانواده :  Myrtaceae
نام انگلیسی :  Common Myrtle

مورفولوژی 
این درختچه همیشه سبز را به خاطر گلها، میوه‌ها و شاخ و برگ معطر آن پرورش می‌دهند. گلهای معطر سفیدرنگ آن اواسط بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند و بعد به سته‌های ارغوانی ـ سیاه رنگ تبدیل می‌شوند. پوست ساقه آن نیز معطر است. حداکثر بلندی و گستردگی آن 3 متر می‌باشد

نیازها 
نیاز به آفتاب کامل و خاک حاصلخیز با زهکشی خوب دارد. به سرما نیمه مقاوم است و تا دمای 5 ـ درجه سانتیگراد را تحمل می‌کند. در مناطق سردسیر باید آن را در ضلع جنوبی یا غربی دیوار کاشت. شرایط گرم و خشک را تحمل می‌کند. این درختچه در جنگلها و زمینهای بایری که در آن درختچه‌های کوچک روئیده‌اند و همچنین در بین درختان زیتون و دامنه‌های کم درخت کوهستانی می‌روید.

کاربرد
از آنجائیکه درختچه‌ای با شاخ و برگ متراکم و هرس‌پذیر است برای ایجاد پرچین مناسب می‌باشد و به عنوان درختچه زینتی در حاشیه ها و یا سطح چمن‌ها کاشته می‌شود.

ازدیاد 
1ـ گرفتن قلمه چوب نرم از شاخه‌هایی که چوب آنها کمی سخت شده است. این قلمه ها را درگلخانه ریشه دار می‌کنند. بکار بردن اسید ایندول بوتیریک ممکن است به ریشه زایی کمک کند.
2ـ کاشت بذر در پاییز در دمای 21ـ 16 درجه سانتیگراد. پوسته سخت بذر را باید قبل از کاشت با اسید سولفوریک غلیظ از بین برد.

منابع:

http://en.wikipedia.org/

http://www.swinesmeadowfarmnursery.co.uk/

/ 0 نظر / 895 بازدید