اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی

آبیاری

 آبیاری عبارت است از تامین تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز گیاه با دخالت انسان که با هدف بهبود وضع تولید محصول کشاورزی یا چراگاه انجام می‌شود. سیلاب یا آبی که د ر اثر طغیان رودخانه در مزرعه جاری شود، آبیاری محسوب نمی‌شود ولی اگر این آب‌ها پس از کنترل و جمع‌آوری در اختیار محصول قرار گیرد، آبیاری محسوب می‌شود.

آبشکن:

سازه هائی هستند که درجهت عمود برجریان رودخانه از سواحل رودخانه به سمت داخل رودخانه توسعه می یابند . و جهت هدایت جریان درطول یک ازه رودخانه و همچنین برای حفاظت ساحل یا انحراف مسیر عمومی جریان ایجاد می گردند.

آبیاری بارانی

  آبیاری بارانی، نوعی آبیاری تحت فشار است که آب از طریق لوله و پخش‌کننده‌های تعبیه شده روی آن به صورت قطرات باران در مزرعه پاشیده می‌شود.

آبیاری تحت فشار

  آبیاری تحت فشار، نوعی آبیاری است که آب به وسیله یک سیستم بسته، متشکل از پمپ، انواع لوله، اتصالات و سایر وسایل و لوازم مربوط، در زمین کشاورزی توزیع می‌شود.

آبیاری قطره‌ای

  آبیاری قطره‌ای، نوعی آبیاری تحت فشار است که جریانی کند از قطرات آب به‌طور مستمر از طریق لوله و چکاننده‌های تعبیه شده روی آن، به پای یک یک درختان یا بوته‌ها برقرار می‌شود.

آبیاری کرتی

  آبیاری کرتی، نوعی آبیاری غرقابی است که در آن، مزرعه به قطعات با طول کم تقسیم شده و در هر مرتبه آبیاری، کرت‌ها را از آب پر می‌کنند. آبیاری مزرعه برنج نیز نوعی آبیاری کرتی است که برقراری جریان دائم آب، سطح آن را کرت‌ها ثابت نگه می‌دارند.

آبیاری غرقابی

  آبیاری غرقابی، نوعی آبیاری است که در آن مزرعه با کرت‌های با شیب کم تقسیم شده و با برقراری جریان آب در سرتاسر هریک از کرت‌ها، محصول آبیاری می‌شود.

آبیاری نواری

 آبیاری نواری، نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت‌های مستطیلی شکل با طول نسبتاً زیاد و شیب کم تقسیم شده، آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت، بسته می‌شود.

آبیاری نشتی

  آبیاری نشتی، نوعی آبیاری است که به منظور آن در مزرعه، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می‌شود و در هز مرتبه آبیاری، آب را با جریان ملایم وارد جوی‌‌ها یا شیارها می‌کنند. در این روش، آب به تدریج در خاک اطراف جوی یا شیار نشست می‌کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می‌گیرد.

ابزار دقیق

دستگاهها و تجهیزاتی هستند که درهنگام ساخت سد در نقاط حساس و مهم که از پیش تعیین گردیده اند جهت ثبت پارامترهای مورد نیاز نصب می گردند و آمار داده های ثبت شده آنها در دوران بهره برداری ، جهت رفتارسنجی سد بسیار لازم و ضروری می باشد.

...................................................................................................................

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده آب در شهداد به حساب می آید با وجود این موضوع که  (استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر) که نیازمند روش های جدید آبیاری است، خواهد بود .

با تغییر شیوه آبیاری فضای سبز تحت مدیریت شهرداری به صورتی زمینه آگاهی بخشی و تبلیغ در این زمینه را برای مردم فراهم می آورد.

منبع: http://isn.moe.gov.ir/

/ 0 نظر / 23 بازدید