عملیات باغبانی در اواخر پاییز و زمستان برای باغ های شهداد لازم است!

کنترل آفات و بیماریها

در فصل زمستان عملیات مبارزه غیر شیمیایی علیه فرم زمستان گذران آفات انجام می گیرد. از این عملیات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ حذف شاخه های خشک و بیمار

ـ کمک در ایجاد یخ آب زمستانی (جاری کردن آب پای درختان هنگام شب در دمای سرد که باعث یخ بستن آب می شود). به منظور کارآمد کردن یخ آب زمستانی،  ابتدا عملیات کندوکوب در پای درختان و هوادهی ریشه ها انجام می گیرد . این عملیات به از بین بردن لارو و شفیره و یا حشره کامل برخی از آفات که در داخل خاک وجود دارند کمک می نماید.

ـ جمع آوری بقایای گیاهی و بوته های آلوده برای جلوگیری از انتشار آفت و بیماری. در صورت لزوم مبارزه شیمیایی علیه انواع کنه ها و شپشکها صورت می گیرد.

- جمع آوری برگهای خزان شده بین شاخه ها و پای درختان و دفن آنها.

زیر و رو کردن و کوددهی خاک

این عمل در پارکها و خیابانها جهت اصلاح خاک و زهکشی آن صورت می گیرد. به این صورت که با بیل خاک را برمی گردانند و پس از هوادهی ، کود دامی پوسیده به خاک اضافه کرده و سطح خاک را صاف می کنند. فصل مناسب این کار اواخر پاییز و اوایل زمستان می باشد.

/ 0 نظر / 132 بازدید