علف قناری(علف خونی یاخونی واش) Phalaris minor

 

et7reacq7kni3xwifbmf.jpg

گیاهی است یکساله که از طریق بذر تولید مثل می کند. از خانواده Poaceae(Gramineae) دارای ساقه های راست و برگهای پهن و طویل،گل آذین ان از نوعSpike و خوشه چه ها دارای 3گلچه که یکی زایا و دو تای دیگر نازا میباشند.گلچه ها دارای موهای ابریشمی و کوتاه،گلوم ناوی شکل و بال دار بوده و دارای یک یا چند دندانه است.گلوم های محاصره کننده گلچه ها انتهای تیز و تا خورده دارند.گیاهچه ها اگر از ناحیه طوقه شکسته شوند اغلب ماده قرمز رنگ خونی تراوش میکنند.منشا اصلی ان ناحیه مدیترانه است و گونه های دیگر شامل P.paradoxa,P.brachystachis میباشد.علف خونی از علفهای هرز مهم مزارع گندم، جو، یونجه زارهای جوان و سایر گیاهان زراعی و مرتعی است.

روشهای کنترل:

در مزارع غلات از سم ترالکوکسیدیم (گراسپ) SC25% به میزان 2/1 لیتر در هکتار از 3-2 برگی تا اواسط پنجه زنی علف هرز می توان استفاده کرد.

/ 0 نظر / 173 بازدید