کنترل کنه گرد آلود خرما

1- روشهای کنترل

1-1 زراعی

 کشت سبزیجات ، یونجه و شبدر بین درختان خرما ؛ میانه کاری بین نخیلات از طریق کشت سبزی و صیفی و گیاهان علوفه ای مانند یونجه و شبدر هم به درآمد نخلبندان کمک می کند و هم با آبیاری منظم از طریق افزایش رطوبت نسبی محیط، شرایط را برای افزایش جمعیت و خسارت آفت نامساعد می سازد و در نتیجه از میزان مصرف سموم کاسته می شود . بنابراین سرسبز بودن فواصل بین درختان در کاهش جمعیت آفت بسیار موثر می باشد.

2-1 بیولوژیکی

این کنه در شرایط مناطق جنوبی کشور دارای دشمنان طبیعی فراوانی است لذا در هز منطقه باید وضعیت دشمنان طبیعی بررسی و ارزیابی شود . در شرایط طبیعی منطقه کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilivfrons جمعیت قابل توجهی دارد . 
برای حفاظت و حمایت از آنها باید با انتخاب زمان مناسب و کاربرد سموم هرچه انتخابی تر از اثر عوامل طبیعی کنترل کننده کنه ها ، بهره گرفت.

3-1 شیمیایی

بهترین زمان سمپاشی علیه کنه گرد آلود خرما در شهر شهداد  نیمه اول خرداد ماه است. و لازم به ذکر هست که سم پاشی صبح زود و یا قبل از غروب انجام شود چون در طول روز قطرات سم حال ذره بینی میگیرند و باعث لک شدن سطح میوه و برگ میشوند و مورد بعدی اینکه میزان زیادی از سم بخار میشود و دوره کارنس(ماندگاری) مورد نظر سم کاهش می یابد.

مسئله ای که درخور توجه و دقت می باشد این است که در اکثر مناطق خرماخیز کشور هجوم کنه مصادف با فعالیت نسل دوم کرم میوه خوارBatrachedra Amydraula Meyr  بوده و در همین زمان ( 10 تا 20 خرداد ماه ) نیز بعضی از آفات دیگر خرما مانند سوسک چوبخوار Pseudophilus Testaceus Gah و زنجره خرما Ommatissus Binotatus هستند . از این نظر بهتر است سم تدیون V18 ، پروپال و کلتان به میزان یک در هزار را با سموم دیگری مانند مالاتیون 57% به میزان 5/1 در هزار ، اتیون به میزان 2 در هزار و یا دیازینون 60%  به میزان 5/1 در هزار مخلوط و سمپاشی شود.

/ 1 نظر / 93 بازدید
همشهری

سلام متشکریم از اینکه وبلاک شما موضوعاتش با فصول سال در شهداد بروز میباشد وکشاورزان میتوانند از مطالب شما دز امر کشاورزی استفاده کنند موفق باشید .