در پدیده ای نادر، یک نفر درخت خرمای نر در شهر شهداد به بار نشست!

این درخت خرما در نخلستان آقای عیسی عبدالهی قرار دارد.

در حال حاضر این نخل همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میفرمایید دارای خوشه نر که خشک شده و خوشه خرمای ماده میباشد.

این گونه اتفاقات در درختان نیاز به بررسی علمی دارد!.

نخلها نقش مهمی در اقتصاد ضعیف باغداران شهداد دارند و از نظر تامین غذا و صنایع محلی حائز اهمیت فراوان هستند.

/ 0 نظر / 51 بازدید