بررسی وضعیت آلودگی رودخانه شهداد

بررسی وضعیت آلودگی رودخانه شهدادرود کرمان

نویسند‌گان:
کامران رضایی توابع ] - مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر دانشگاه تهران
لیلا طاهری آزاد ] - کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
اکبر فضل اللهی قمشی ] - دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی کرج

report iconخلاصه مقاله:

رودخانه شهداد رود با طول حدود ۶٠ کیلومتر یکی از مهمترین اکوسیستم های رودخانه ای آب شیرین درشمال شرقی شهرستان کرمان م یباشد که بخشی از آب شرب این شهرستان را تأمین می کند؛ در چند سال اخیر خشکسالی های پی در پی و توسعه صنایع مختلف آلاینده در حاشیه رودخانه، محیط زیست آن را در معرض خطر قرار داده است. برای بررسی وضعیت آلودگی و نمونه برادری آب رودخانه، بر اساس استانداردهای موجود چهار ایستگاه در طول رودخانه انتخاب و BOD آب در طول چهار فصل اندازه گیری شد. داده های موجود نشان داد که میزان BOD در فصول مختلف در ایستگاه شماره ۱ تفاوت معنی داری با سایر ایستگاه ها دارد (P<0/05) و میزان آن پائین تر است؛ که نشان دهنده آلودگی بسیار پائین این ایستگاه می باشد. ایستگاه شماره ۲ در دو فصل بهار و تابستان تفاوت معنی داری را با سایر ایستگاه ها داشته (P<0/05) و میزان آن بالاتر میباشد که عمدتاً بخاطر ورود مواد آلی مرکز پرورش ماهی می باشد. بر اساس استانداردهای EPA فقط کیفیت آب ایستگاه شماره ۱ برای آشامیدن مناسب است و آب سه ایستگاه دیگر آلوده تلقی می شود. بر اساس اندازه گیری میزان BOD ، رودخانه شهدادرود از نظر آلودگی در وضعیت آلودگی نسبتاً زیاد (آلفا مزو ساپروب) در تقسیم بندی ساپروبی قرار دارد؛ بطوریکه هرچه از ایستگاه شماره ۱ به طرف پائین دست رودخانه می رویم منطقه از آلودگی بسیار کم به طرف آلودگی متوسط و آلودگی نسبتاً زیاد گرایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی: کرمان ، شهدا رود ، BOD ، ساپروبی [ لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-WRM03-WRM03_314.html ]

/ 0 نظر / 102 بازدید