پروانه مینوز مرکبات( Gracillariidae Phyllocnistis)7pmhc1q6b0ttip7fjxfa.jpg
43c4wb7zv2vdz7230mtf.jpg
(علائم خسارت پروانه مینوز ومراحل مختلف رشدحشره)

این حشره در مناطق گرمسیردر تمام فصول سال فعال است. هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگهای خشک وپناهگاههای دیگر به سر می برد. حشرات کامل معمولاً تخم های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می دهند. دوره جنینی تخم 2 تا 13روز به طول می انجامد . لاروها پس از خروج زیر کوتیکول برگ دالان های کج ومعکوج ایجاد می کنند.دوره لاروی بین 4.5 تا 23روز و شفیرگی 5 تا24 روز به طول می انجامد.طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت واز2تا 8 هفته متغیرمی باشد و می تواند سالیانه 8 تا 11 نسل در سال داشه باشد. پروانه های مینوز بیشترین خسارت را در نهالستان های مرکبات ایجاد می کنند. روی درختان مسن اهمیت چندانی ندارد. گاهی برگهای جوان را مانند شته لوله می کنند ویا دربعضی از قسمتها خشکیدگی ایجاد می نمایند.

کنترل شیمیایی: مصرف سموم زیر برای نهالستانها پیشنهاد می شود.

نام عمومیسم

دیفلوبنزورون

ایمیداکلوپراید

فرمولاسیون

دیمیلین

کونفیدور

نامتجاری

Wp%25

SC%35

مقدارمصرف

0/5درهزار+ 0/3 درصد روغن

0/4درهزار + 0/3درصد روغن


آفات معرفی شده  که تا به این جا واز این به بعد دروبلاگ قرار داده شده وقرار داده میشوند در شهداد وجود دارند وآشنایی ومبارزه با آن ها برای کشاورزان ضروری میباشد.
/ 1 نظر / 18 بازدید
اشنا

سعید اقا خسته نباشید