اطلاعاتی از وضعیت آب وکشاورزی درشهرستان شهداد

1-تعدادقنوات                    54رشته                885لیتردرثانیه

2-تعدادچشمه ها              55دهنه                893لیتردرثانیه

3-تعداد رودخانه ها             7رشته                 1430لیتردرثانیه

4-تعدادچاه(تلمبه)             68حلقه                 2040لیتردرثانیه

5-میزان سطح زیرکشت سیرسال گذشته درشهداد      500هکتار   

6-سطح کشت باغی       6500هکتار

7-سطح کشت زراعی      4300هکتار

این آماربطور نسبی وتااردیبهشت ماه سال 1391میباشدومربوط به کل شهرستان شهداد هست.

امیدارم بتوانیم بارعایت اصول کشاورزی مدرن وباصرفه جویی درمصرف آب کشاورزی پر رونق تر از حال حاضر داشته باشیم.

/ 1 نظر / 41 بازدید
تقی زاده-حسین

سلام و ممنون از اطلاعات جالب و قابل استنادتان موید باشید.