بخش شهداد پتانسیل اجرای طرح *گردشگری کشاورزی* را دارد!!!

نگاه استاندار کرمان امروز در این منطقه نشانه توجه و اهمیت مدیریت استان به مناطق گردشگری و کویر شهداد و نگاه توسعه ای است حال ما باید در این زمینه چگونه فعالیت انجام دهیم و از فرصت ها بهره کافی را ببریم؟؟!!!

بخش شهداد پتانسیل های مناسبی برای اجرا طرح گردشگری کشاورزی دارد که با استفاده از آنها می تواند درآمدی مکمل برای کشاورزان ایجاد کرد. فراهم آوردن شرایط و الزامات طرح گردشگری کشاورزی می توان برای کشاورزان درآمد مکمل ایجاد کرد. حضور مردم در عرصه های طبیعی و باغات و پرداخت هزینه برای بازدید از روند تولیدات در زمینه های مختلف کشاورز را به قوبل گردشگری کشاورزی ترغیب خواهد کرد.

تجربه دوشیدن شیر، میوه چینی، حضور در جالیزها(برداشت خربزه تکابی)، استفاده از ادوات کشاورزی، جشنواره یا جشن برداشت سیر، صید تفریحی ماهی از استخرهای پرورش ماهی فعال در شهداد و .... از جمله برنامه های قابل اجرا در بحث گردشگری کشاورزی با ارتباط بین تورهای گردشگری و کشاورزان پیشرو در استان است.

برای رسیدن به گردشگری کشاورزی با برنامه ریزی مناسب و مدون باید برنامه هایی در جهت آشتی کشاورزان و گردشگران داشته باشیم، در این راستا جشنواره هایی برای شناساندن استعدادهای کشاورزی بخش و قابلیت های گردشگری ؛ امیدواریم از سوی مسئولین تدارک دیده شود.

باید به شکرانه این نعمت خداوند(خاص بودن منطقه از همه لحاظ) استفاده بهینه، معرفی درست و زمینه برای حضور هرچه بیشتر مردم و گردشگران در این منطقه فراهم شود.

/ 0 نظر / 122 بازدید