شهدادکشاورز

پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران

بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد

نویسند‌گان: [ مهران همدم­جو ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان­زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان [ علیرضا راشکی ] - استادیارگروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید

بررسی وضعیت آلودگی رودخانه شهداد

بررسی وضعیت آلودگی رودخانه شهدادرود کرمان نویسند‌گان: [ کامران رضایی توابع ] - مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر دانشگاه تهران [ لیلا طاهری آزاد ] - کارشناس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
15 پست
خرداد 94
7 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
11 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
24 پست
مرداد 93
17 پست
تیر 93
18 پست
خرداد 93
15 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
8 پست
پنبه
1 پست
g_barbadense
1 پست
زیتون
1 پست
پوزه_کوه
1 پست
چهارفرسخ
1 پست
کنجد
1 پست
sesame
1 پست
sesamum_indicum
1 پست
آبدزدک
1 پست
گوسم
1 پست
gryllotalpidae
1 پست
کُما
1 پست
دانلود
1 پست
تریشک
2 پست
oryctes_elegans
1 پست
دُولو
1 پست
کشت_نخود
1 پست
acrida_turrita
1 پست
برزیل
1 پست
گل_ساعتی
1 پست
ماکلورا
1 پست
maclora_pomifera
1 پست
دفع_آفات
1 پست
سمپاشی
1 پست
گل_ختمی
1 پست
سیرچ
1 پست
شهداد
4 پست
آویشن
1 پست
نخل
1 پست
ارگانیک
1 پست
کشیتوئیه
1 پست
توت_سفید
1 پست
توت_سیاه
1 پست
توت_موزی
1 پست
گل_کاغذی
1 پست
کنترل
1 پست
راهکار
1 پست
پورکو
1 پست
پیارم
1 پست
کود_دهی
1 پست
مرکبات
1 پست
آکاسیا
1 پست
استبرق
1 پست
کنار
1 پست
سدر
1 پست
خرما
1 پست
علف_مرغ
1 پست
سس
1 پست
خارشتر
1 پست
تکابات
1 پست
علف_هرز
1 پست
جودوسر
1 پست
کرم_سیب
1 پست
سیر
1 پست