پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٠
 

باتوجه به خسارت این آفت در شهرستان شهداد بخصوص در شهر اندوهجرد، چهارفرسخ و شهر شهداد و تکمیل مطلب قبلی(سال گذشته) که توضیحاتی در مورد پیشگیری و مبارزه ارائه گردید مطالب تکمیلی در ادامه آورده شده که لازم هست کشاورزان عزیز شهدادی به این مواردآشنا باشند.


برای مبارزه با این آفت باید سطح زیان اقتصادی دقیقا مشخص گردد.

در صورتیکه تعداد تخم ها در هر برگچه ده عدد یا بیشتر باشد خسارت آفت شدید است.

اگر این تعداد5تا10عددباشدخسارت متوسط واز 5کمتر خسارت ضعیف است، تصور میرود مبارزه شیمیایی در حالت شدید قابل توصیه باشدو در حالات دیگر ، کنترل آفت را باید به عهده دشمنان طبیعی گذاشت.

بهترین موقع مبارزه شیمیایی در پاییز پس از برداشت میوه خرما است. در بهار در صورتیکه سمپاشی لزوم پیداکند،بهتر است این عمل ده روز پس از گردافشانی نخلها صورت گیرد.

همین طور که در مطلب قبلی اشاره کردم و سمومی معرفی کردم با استفاده از آن سموم علاوه بر کنترل زنجره خرمامشکلاتی که کنه های خرما و شپشک ها در ادامه بوجود خواهد آورد موثر و مفید واقع میشود.


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.