پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳۱
 

 

(تریشک) سوسک شا خدار  خرما 

Oryctes  elegans  prell

شکل شناسی: طول حشره کامل از5/32تا 39میلیمتر تغییر می نماید رنگ عمومی سوسکهای نر وما ده  سیاه براق است وگاهی اوقات کمی بلوطی می گردد.ساق پا های جلویی آفت سه خار درشت دارد ما بین  خارهای دوم وسوم،یک دندانه کوچک قرار گرفته وپایین تر از خار سوم دندانه کوچک دیگری نیز دیده  می شود. بالپوشها براق ونقطه های بسیار ریزپراکنده دارند. پشت سینه اول در حشرات نر یک گودال  نسبتاً بزرگ دارد که درقسمت عقب آن دو دندانه نزدیک به هم قرار گرفته،ولی در حشرات ماده این گودال کوچکتر بوده ودر قسمت عقب آن فقط یک دندانه وجوددارد.در وسط سر حشره ماده یک شاخ کوچک  دیده می شود که انتهای آن کمی به طرف عقب متمایل است ،در صورتی که این شاخ در حشرات نر بلندتر  بوده و خمید گی آن بیشتر بوده و از کنار سینه اول تجاوز می کند. تخم حشره به رنگ سفید شفاف ،شکل  آن بیضی وبدن لارو کلفت ،قوسی شکل وبه رنگ سفید مایل به رزد ودارای مو های کمی است سر آن قهوه ایی تیره وفرورفتگی های انبوه دارد.

 

زیست شناسی : سوسک شاخدار خرما درسال یک نسل داردظهور سوسکها تدریجی است و با آّب و هوای  شهداد از اواخر اردیبهشت ماه شروع می شود وتا اواخر شهریور ادامه دارد پیدا می کند وشبها به نور چراغ  وروشنایی جلب می گردندسوسکها پس از خروج از شفیره های بهاری از گرده های گل و برگهای جوان  خرما تغذیه تکمیلی می نمایند و پس از جفتگیری مادها تخم ریزی می کنندمحل تخمگذاری ماده ها در قسمت  تاج درختان خرما ودرقاعده اصلی خوشه ها ،دمبرگها و گاهی در بین الیاف استدر نخلستانهایی که آبیاری می شوند و رطوبت در مناطق به حد کا فی  وجود دارد تخم گذاری حشره نیز روی تنه درختان نیمه پوسیده  که در حال از بین رفتن می باشند دیده می شودحشره ماده قبل از تخمریزی به وسیله پنجه وآرواره های  قوی خود گودالهایی درست می کندو تخم های سوسک ماده 25عدد ودوره تفریخ آنها 15-20روز است .

 

لاروها به محض خروج شروع به تغذیه از قاعده ساقه رگبرگها، شاخۀ گل دهنده ومواد نیمه پوسیده تنه خرما می کنند.دوره فعالیت لارو ها چندین ماه است وتمام فصل زمستان را به حالت لاروی می گذرانند لاروها از اوایل تابستان تا فرا رسیدن محصول خرما زمستان را به حالت لاروی می گذرانند .لاروها از اوایل تابستان تا فرا رسیدن محصول خرما حد اکثر فعالیت را دارند ودر تاج درختان خرما ویا درداخل کنده ها ی نیمه پوسیده کنار آنها می توان سنین مختلف لاروی آفت را مشاهده نمود. در اسفند ماه واوایل فروردین ماه  لاروها به حالت شفیرگی در می آیند محل شفیره شدن آفت در قسمت قاعده تاج درخت خرما و یا بالای الیاف ویا داخل تنۀ نیمه پوسیده خرما استلاروها قبل از شفیره شدن برای خود حفره ها یی درست می کنند که گهواره نامیده می شونددوره شفیره گی آفت 3هفته است سپس حشره بالغ ظاهر می شود.

 

مبارزه: 1- مبارزه مکانیکی:استفاده ازتله نوری 2-استفاده ازطعمه مسموم در تاج درخت بدین صورت می باشد، سم لیندین 25%به میزان750تا1000گرم+سبوس به میزان100کیلوگرم+آب به میزان 5لیتری برای تهیه طعمه لیندین را با کمی آب حدود5لیترمخلوط می نمایندسپس بقیه آب را اضافه نموده خوب به هم  زده ودر روی سبوس می ریزند وبه وسیله پارو یا دست طعمه را می سازنداز اسفند ماه تا اواخر شهریور که لاروها فعالیت شدیدی دارند هر پانزده روز یکبار پاشیدن یک مشت طعمه در داخل تاج درختان توصیه  می شود.

امیدوارم بااطلاع رسانی که درمورد شناسایی آفت صورت میگیرد کشاورزان عزیز وتوانای شهدادی بتوانند باتوجه به علم روز درمورد شناسایی وکنترل آفات عمل کنند.

 


a6w3vbo89nnhe218vqgz.jpg
zv6067llih9ecihpkme.jpg

 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.