پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٠
 

باتوجه به مشاهده علائم در ریشه -تنه وشاخه مسن وشاخه ها وهمچنین از طریق غنچه ها وبرگ هاوخوشه وحبه های انگور میتوان آفت .بیماری درخت خودتان راتشخیص داده وبا استفاده از روش های معمول درتلاش برای رفع مشکل شد.

امیدوارم به ادامه مطلب بروید وباعلائم ونوع بیماری وآفت آشناشوید:


ریشــــــــــــــــه
1_تورم نوک ریشه،زرد شدن قسمتهای مختلف ریشه واثار شته زرد در ریشه مسن شته گال زا
2_اثار جویدگی بر روی ریشه مسن و یا از بین رفتن اوندهای ابکش و ضعیف گیاه موش صحرایی
3_ضعف عمومی گیاه و مترم شدن ریشه جوان نماتود
4_رشته های تار عنکبوتی سفید رنگ بر روی ریشه های در حال ازبین رفتن پوسیدگی ریشه مو

تنـــــــــــه و شاخــــــــه مسن
1_تورم سرطانی بر روی تنه مو در نقاط مختلف سرطان تنه
2_شته های سفیدرنگ و وجود عسلک در زیر پوست تنه و یا داخل شکاف شته چسبنده
3_برجستگی نیمه کروی شکل قهوه ای رنگ به طور موازی بر روی تنه و و
وجود شته قهوه ای بالشتک کوچک
4_برجستگی های نیمه کروی شکل بر روی پوست تنه مو که روی توده های
پنبه ای قرار دارند بالشتک پنبه ای
5_لکه های سیاه رنگ در قسمت زیر پوسته تنه مو بیماری لکه سیاه انگور

شــــــــــــاخه ها
1_انشعاب بیش از حد شاخه ها و خشکیدگی شاخه های نابجا کنه تار عنکبوتی
2_کوتاه شدن شاخه ها و نامنظم شدن فواصل میانگره بیماری ویروسی
3_تورم انتهای شاخه نزدیکی بیش از حد گره ها بهم و از بین رفتن
قسمت انتهایی شاخه کمبود بر
4_اثار جویدگی بر روی شاخه خرگوش
5_شکستگی و حفره دار شدن شاخه ها شاخه خوار ذرت
6_لکه های سیاه رنگ و کشیده در گره های زیرین و خاکستری شدن
شاخه ها به همراه تعداد زیادی نقاط سیاه رنگ بیماری لکه سیاه رنگ

غــــــــنچـــــــــه
1_عدم شکوفایی عدم رشد و نابودی غنچه ها سرمازدگی،کفک خاکستری
2_تاخیر در شکوفایی غنچه ها بغضی بوته ها در اوایل رشد بیماری ویروسی، کنه تارعنکبوتی
3_تورم غنچه ها و خالی شدن درون انها کرمهای خاکستری مو
4_تورم غنچه ها و اثار جویدگی در بعضی قسمتها سرخرطومی مو

بـــــــــــــــــــــرگه ا
الف) پوشش روی بـــــــــــــــرگها
1_پوشش سفید یا خاکستری رنگ در سطح بالایی و زیرین سفیدک حقیقی
2_تارهای قارچی سفیدرنگ و شفاف در سطح زیرین سفیدک دروغین
3_تارهای سفید تا قرمزرنگ و غیر قابل شستشو فقط در سطح زیرین کنه گال زا
4_پوشش لاکی اغشته به شیره ای چسبناک شپشک های مختلف
ب)لکه دار بودن سطح بـــــــــــــرگها
1_لکه های روغنی شفاف و در مراحل پیشرفته لکه های بزرگ سفید خشکیده سفیدک دروغین
2_لکه های گرد سیاه رنگ که به سرعت خشک شده و نسوج
مرده و مرکز لکه ها جدا می شوند بیماری انتراکنوز

ج)تغییر رنگ بــــــــــــــــرگها
1_برگها قهوه ای روشن تا قهوه ای برنزی با تعداد زیادی لکه های سیاه
بر اثر نیش حشرات کنه قرمز
2-تغییررنگ برگ به طورت لکه های روشن زرد موزائیک شکل کمبود بذ
3-پریدگی رنگ برگها از سوی لبه به سمت داخل و بین رگبرگها به رنگ قرمز کمبود منیزیم
4-تغییر رنگ بالایی برگها از سوی لبه برگ به سمت داخل و بین رگبرگها در ابتدا به رنگ بنفش مایل به ابی و سپس به رنگ قهوه ای شکلاتی کمبود پتاس
5-تغییر رنگ برگ به صورت تیره و روشن در تمام سطح برگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو
6-لکه های زرد لیمویی و یا سفید بر سطح برگ و رگبرگ بیماری پاناشو یا موزائیک زرد
7-زرد شدن سطح برگ در امتداد رگبرگ به سمت پایین و حالت خشیکیدگی و شکستگی برگ بیماری ویروسی زردی برگ

ح)سوراخ و خــــرده شدن برگ
1-خورده شدن سطح برگ به صورت نواری و وجود ردپای حشرات سرخرطومی انگور
2-خورده شدن برگ از س.ی لبه به سمت داخل سرخرطومی کرم برگ خوار
3-اثار خورده شدن برگها در محلی بین رگبرگ و دمبرگ و تغییر رنگ در این محل به قرمز مایل به قهوه ای کنه قرمز اروپایی
4-پریدگی رنگ سطح برگ و وجود لکه های زرد رنگ در تمام سطح برگ و گردالود شدن برگ کنه تار عنکبوتی
سوراخ و بریدگی عمیق بر سطح برگ تگرگ
چ) اثار محل نیش خوردگی بر روی سطح برگ
1- اثار محل نیش خوردگی به صورت نقاط روشن به همرا تعداد زیادی رگبرگهای ستاره شکل کنه تار عنکبوتی
2-در محل نیش خوردگی نقاط تیره رنگ و در اطراف ان لکه های روشن بر سطح برگ کنه قرمز ارو پایی
3- روشن شدن برگها در محل نیش خوردگی و در هم پیچیده شدن رگبرگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو

خ)تغییر شکل برگ
1-برگ به صورت کلافه به دور خود پیچیده و در داخل تونل ها :
#کرمهای خاکستری تا سبز رنگ کج در حال جنب وجوش کرم برگ خوار مو
*کرم های بیرنگ به خود پیچیده کرم ریز برگ خوار
2-برگها تک تک همانند سیگار به دور خود پیچیده اند سرخرطومی انگور
3-برامدگی زگیل مانند بر روی سطح بالایی برگ کنه گال زا و یا کنه نمدی
4-گال هایی به اندازه عدس در سطح زیرین برگ شته گال زا
5-پیچیدگی برگ به سمت پایین و تغییر رنگ پاییزه زودتر از موعد بیماری ویروسی پیچیدگی برگ
6-برامدگی زگیل مانند کنه گال زا به رنگ زرد لیمویی بیماری پانشور
7-پیچیده شدن شدید سطح برگ و تغییر شکل کامل انها کنه،تریپس،زنجیره مو

خـــــــــــوشه
1-خوشه های گل به یکدیگر تنیده شده و مشاهده اثار خورده شدن خوشه توسط
-لاروهای قهوه ای رنگ مایل به برنزی با سر سیاه رنگ کرم خوشه خوار انگور
-لاروهای زرد رنگ مایل به زیتونی با سرزرد مایل به قهوه ای کرم ریز خوشه خوار انگور
-لاروهای سبز با سر سیاه رنگ و بسیار متحرک کرم برگ خوار مو
2-خوشه به وسیله پوشش سفید رنگی پوشانیده شده و خوشه در حال از بین رفتن است. سفیدک دروغین
3-فقط نوک خوشه ها به وسیله تارهایی سفیدرنگ به هم تنیده شده کنه گال زا
4-خوشه به وسیله پوششی خاکستری پوشیده کفک خاکستری

حبـــــــه های انـــــــــگور
1- پس از شروع مرحله رسیدن لکه های کشیده ای به رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه در قسمت دم حبه دیده میشود.حبه در حال پوسیده و خشک شدن بوده و تارهای سفیدی دیده میشود. بیماری سیاه شدگی دم حبه
مشاهده پوشش پنبه مانند روی حبه به رنگ

 

 

 

 


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.