پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳
 

از آفات مهم یونجه می باشد که اگر با آن مبارزه قاطع نشود چین اول یونجه را به کلی نابود می کند. خسارت این آفت به علت تغذیه لاروهای آن از برگ و جوانه های انتهائی یونجه است. حشرات کامل نیز از برگ و ساقه یونجه تغذیه می کنند. ولی خسارت عمده توسط لاروهای سن 3 و 4 می باشد و مزارع شدیداً آلوده از دور به نظر سفید می رسد.

زیست شناسی وکنترل درادامه:زیست شناسی:

سرخرطومی برگ یونجه در نواحی سردسیر و کوهستانی زمستان را به صورت حشره کامل در داخل بقایای یونجه در خاک و سایر پناهگاهها می گذرانند (در نواحی دشت زمستان گذرانی به صورت تخم در ساقه یونجه می باشد). در بهار وقتی که متوسط درجه حرارت روزانه به 17 درجه سانتی گراد رسید از پناهگاههای خود خارج، جفت گیری و تخم ریزی صورت می گیرد. تخمگذاری بدین صورت است که حشره کامل ساقه های جوان را انتخاب،‌ ابتدا بوسیله خرطوم سوراخی در بافت ساقه ایجاد وسپس تخمگذاری می کند. تعداد تخمها در هر ساقه از 3 تا 60 عدد متغیرمی باشد. پس از تخمگذاری حشره ماده مدخل سوراخ را با ماده قهوه ای رنگی می پوشاند و بهمین دلیل تخمگذاری سر خرطومی یونجه در روی ساقه ها اغلب به آسانی قابل تشخیص است. طول دوران جنینی بسته به شرایط مختلف 15-5 روز طول می کشد و لاروهای سن اول بوسیله سرپوشی که درقسمت بالای تخم قرار دارد خارج می گردد. لاروهای سن اول ابتدا از جوانه ها و برگهای لطیف یونجه تغذیه کرده و در سنین بعدی از سایر برگها تغذیه و برگها را مشبک و سوراخ سوراخ می کند. در حمله های شدید برگها خشکیده و گاهی به علت فقدان کلروفیل مزرعه از دور سفید رنگ به نظر می رسد. فعالیت لاروها بیشتر در ساعات خنک روز صورت می گیرد. طول دوران لاروی حدود 35-30 روز و دارای 4 سن لاروی است. لارو پس از رشد کامل در روی برگ و یا در بین چند برگ یونجه پیله تنیده و به شفیره تبدیل می شود. طول دوران شفیرگی 12-3 روز می باشد. پس از دوران شفیرگی حشره کامل ظاهر و چند روزی در داخل پیله مانده و سپس پیله را سوراخ کرده و از آن خارج می شود. این حشره ممکن است تا 3 نسل در سال داشته باشد.

کنترل:


دشمنان طبیعی (
Hym.: Ichneumonidae) Bathyplectes anurus


پارازیتوئید لارو(
hym.: Ichneumonidae)Bathyplextes Curculionis


یکی از راههای مبارزه با این آفت جلو انداختن تاریخ برداشت در چین اول است چون بیشتر خسارت متوجه چین اول یونجه می باشد.


در مناطقی که حشره زمستان را به صورت تخم سپری می کند چرای پائیزه و یا سوزانیدن سطحی مزرعه یا شعله افکن به شدت از تراکم آفت می کاهد.


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.