پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸
 

کشاورزان عزیز

هرس صحیح و حذف قسمت های آلوده درخت در کاهش آفات و افزایش محصول موثر است

جهت هرس درختان و خرید قلمه با کارشناسان خبره مشورت نمایید

کیفیت سموم مصرفی یکی از عوامل تاثیر گذار در کنار سایرعوامل (مانند کیفیت آب ،شرایط آب و هوا...) در کارایی سموم می باشد.

آیا می دانید یکی از مناسب ترین راه کنترل کرم گلوگاه انار جمع آوری و معدوم کردن انار باقیمانده باغات میباشد

جمع آوری انار باقی مانده موثر در کنترل کرم گلوگاه

امنیت غذایی در گروه صیانت از اراضی کشاورزی

با حفظ اراضی کشاورزی استقلال خود را حفظ کنیم

حفظ کاربری اراضی کشاورزی نوید بخش استقلال و خود کفایی فرداست

تخریب اراضی زراعی و باغها یعنی نابودی کشاورزی

مطالب بیشتر در ادامه:


حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گریز از وابستگی

همه ما در قبال حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مسئولیم

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دروازه ای است به فردایی بهتر

تداوم بقای روستاها در گروه حفظ کاربری اراضی کشاورزی است

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مساوی است با تهدید امنیت غذایی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مساوی است با مهاجرت روستائیان به شهرها

آیا می دانید تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع می باشد

یکی از راهکارهای مقابله با خشکسالی کشت متناسب با آب مطمئن و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی است.

آیا میدانید هرس مناسب در کاهش خسارت سرما زدگی و خشکسالی بسیار موثر است.

محلول پاشی کودهای پتاسه سبب افزایش مقاومت گیاه به خشکسالی و سرمازدگی می شود.


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.