پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٦
 
nzpiatkibpfmggyz11k.jpg
mwh6nm9c020kdimzafa8.jpg

زیست شناسی : زمستان رابه صورت شفیره می گذراند.در اواسط بهار پروانه ها ظاهر شده ومادها پس از جفتگیری تخم های خود را در سطح برگهای مرکبا ت به طور تک تک و گاهی دو تایی قرار می دهند .تخم ها پس 3-6 روز وحد اکثر 7-11روز تفریخ شده واز برگهای مرکبات تغذیه می کنند . لاروها از تمام سطح برگ بجز رگبرگ میانی  تغذیه کرده ودر موارد حمله شدید موجب از بین رفتن اغلب برگها می شوند.دوره لاروی وپس گذشت 5سن وبسته به  شرایط آب وهوایی حدود 3 هفته طول می کشد ولاروها پس از رشد کامل برگها را ترک کرده وبا تنیدن تار ابریشمی  روی شاخه ها چسپیده وبه شفیره تبدیل می شوند. دوره شفیرکی در تابستان 7-10روز تعیین شده است. این آفت در سال 4نسل دارد.

(خسارت اصلی مربوط به لارو بوده)

مبارزه: در فروردین و اردیبهشت ماه موقعی که اولین لاروها ی جوان پروانه روی برگها دیده شود، بایستی اقدام به سمپاشی کرد.از سموم دیازینون یا سموم فسفره  می توان استفاده کرد.


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.