پایگاه اطلاع رسانی ،مشاوره و راهنمایی کشاورزان و دوستداران علم کشاورزی در وسیع ترین بخش ایران
نویسنده : سعیدمومن زاده خبیصی - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۱
 
لاروهای این حشره از میوه های کوچک خرماتغذیه می کنند و وجود آن در اکثر نقاط میوه خیزگزارش شده است.

wiu7u75ok84stke2fwk.gif
شکل شناسی: عرض حشره با بالهای باز
 10تا12میلیمتر و بالهای جلویی نوک تیز ونیزه ای
شکل وبه  رنگ زرد متمایل به سفید،با نقاط ریز قهوه ای و بالهای عقبی قهوه ای
متمایل به خاکستری،
با بالهای نسبتاً بلند می باشد.
1j5i55lnvilplfxu9ns4.jpg

زیست شناسی ومبارزه در ادامه مطلب:

زیست شناسی:این آفت زمستان را به صورت لارو کامل می گذراند. این لاروها در اواخر زمستان تبدیل  به شفیره می شوند. کمی قبل از باز شدن گل ها حشرات کامل فعالیت خود را شروع می کنند ومصادف با باز شدن گل تخمریزی می نمایند.تخم معمولاًدر روی نهنج وخوشه گذاشته می شود ولاروها بلا فاصله بعد از یک هفته ظاهر می شوند.فعالیت لارو ها با تنیدن تار های ابریشمی همراه است،لذا با مشاهدۀ این تارها  می توان به وجود آفت پی برد.لاروها در نسل اول از نهنج و تخمدان تغذیه کرده و درصد قابل ملاحضه ای از گلها را می ریزند .این لاروها پس از تکمیل دوران تغذیه در داخل گل شفیره می شوند و حدود یک هفته  بعد حشرات کامل نسل دوم ظاهر می گردند حشرات ماده نسل دوم معمولاً تخمهای خود را روی میوه های کوچک قرار می دهند. لاروهای نسل دوم بلا فاصله پس از خروج از تخم با تنیدن تار ،میوه های کوچک را به خوشه ودم میوه چسپانده وپس از آن به داخل میوه نفوذ کرده واز محتویات داخل آن تغذیه می کنند. معمولاً درون هر میوه فقط یک لارو دیده می شود.میوه های آفت زده اغلب به رنگ قرمز در می آیند و باغداران از روی تغییر رنگ میوه نیز به وجود آفت پی میبرند. این حشره در شرایط مساعد می تواند تا سه نسل نیز ایجاد کند وگاهی میزان خسارت آن تا90درصد محصول می رسد.

مبارزه: بهترین موقع مبارزه وقتی است که لاروهای نسل بهاره از تخم خارج شده وشروع به تنیدن تا ر کرده اند. سم پاشی با لیندین به نسبت 1یا5/1درهزارـاز پودر وتابل 25% ویا گوزاتیون به نسبت 5/1یا2در هزار ـاز پودر وتابل 20% ویا زلون نتیجه بسیار خوبی میدهد ـ سوپر اسید 40% به نسبت 5/1درهزار ـ رکسیون 5/46% به نسبت 5/1درهزار ـ سوین 85% به نسبت 3درهزار استفاده می شود.

نکته : سم دیازینون که به جهت مبارزه با زنجره خرما به کار می رود در کنترل جمعیت آفت کرم میوه خوار نقش داشته ونیازی به سم پاشی مجدد نمی باشد.

علت اینکه کرم میوه خوار گفته میشود :چون مرحله ی لاروی این آفت خسارت اصلی را وارد میکند.


 
 
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد
تماس با ما

.